» پروژه های انجام شده

چرخگوشت

Buffalo

             چرخگوشت Buffalo

     توضیحات بیشتر

HameKare

        چرخگوشت غذاساز همه کاره

     توضیحات بیشتر

MG 1600P

            چرخگوشت MG-1600

    توضیحات بیشتر

MG 1100

          چرخگوشت MG-1100

    توضیحات بیشتر

 

 

 


 

پلوپز و بخارپز

 

 

digisteel2

              بخارپز Digi Steel

    توضیحات بیشتر

DMC181site1

             پلوپز DMC-181P

    توضیحات بیشتر

plaza site

             پلوپز Plaza-181P

    توضیحات بیشتر

multisteelSite

             بخارپز Multi Steel

    توضیحات بیشتر

FS 12000Site

              بخارپز FS-1200P

    توضیحات بیشتر
 

 


 

جاروبرقی

 

SHARkSite

             جارو شارژی Shark

    توضیحات بیشتر

kompressorSite

     جاروبرقی Kompressor-2500

    توضیحات بیشتر

VC 2200

           جاروبرقی VC-2200W

    توضیحات بیشتر

VC 2000

           جاروبرقی VC-2000W

    توضیحات بیشتر

VC 808

              جاروبرقی VC-808

    توضیحات بیشتر

eco 1900

            جاروبرقی Eco-1900

    توضیحات بیشتر

 

آبمیوه گیری

TigerSite

              آبمیوه گیری Tiger

    توضیحات بیشتر

VitaFruit

          آبمیوه گیری Vitafruit

    توضیحات بیشتر

VitamelonSite

          آبمیوه گیری Vitamelon

    توضیحات بیشتر

PulpSite

             آب مرکبات گیر Pulp

    توضیحات بیشتر

Limonade

        آب مرکبات گیر Lemonade

    توضیحات بیشتر

CitrusSite

            آب مرکبات گیر Citrus

    توضیحات بیشتر
 

JBG 645

          آبمیوه گیری JBG-645

    توضیحات بیشتر

Avocado

            آبمیوه گیری Avocado

    توضیحات بیشتر

 

چایی ساز و کتری برقی

TK 2300P

     کتری قوری سینی TK-2300P

    توضیحات بیشتر

TK 2400P

        دم آور استیل TK-2400SP

   توضیحات بیشتر

TM 3000SP

       دم آور استیل TM-3000SP

    توضیحات بیشتر

TM 3500SP

    کتری سینی استیل TM-3500SP

    توضیحات بیشتر

chainooshSite2

           دم آور استیل چای نوش

    توضیحات بیشتر
 

 

سرخ کن و کباب پز

 

FR 2012

              سرخ کن FR-2012

    توضیحات بیشتر

FR 2014Site

              سرخ کن FR-2014

    توضیحات بیشتر

BBQ 2000Gsite

           کباب بز BBQ-2000G

    توضیحات بیشتر

 

NugetSite1

            مینی سرخ کن Nuget

    توضیحات بیشتر


 

سشوار و ترازو

DS 5000S

       ترازوی آشپزخانه DS-5000P

     توضیحات بیشتر

HD 861P

               سشوار HD-861P 

     توضیحات بیشتر

 

فود سیور

FoodSaverSite

          ظروف محافظ غذا Flavia

     توضیحات بیشتر

 

پنکه

ES 4070Site1

              پنکه ES-4070

    توضیحات بیشتر

9010R Site2

          پنکه سه کاره 9010R

    توضیحات بیشتر

4060

               پنکه 4060R

    توضیحات بیشتر

4030Site1

                پنکه 4030

   توضیحات بیشتر
   

آماده ساز غذا

 

 

ChiliSite

                آسیاب Chili

    توضیحات بیشتر

OmegaSite

خرد کن Omega            

    توضیحات بیشتر

OrbitMixSite

           بلندر Orbit Mix

joopiterSite

               رنده Jupiter

    توضیحات بیشتر

HB 5501

       هند بلندر HB-5501AP

    توضیحات بیشتر

HB 5503

       هند بلندر HB-5503AP

    توضیحات بیشتر

GR 123P

          خرد کن GR-123P

    توضیحات بیشتر

CP 802Site

    خرد کن-خامه زن CP-802P

    توضیحات بیشتر

ML 320

          آسیاب ML-320P

    توضیحات بیشتر

FP 2000P

   مکمل چرخگوشت FP-2000P

    توضیحات بیشتر
   

 

بخاری برقی و فن هیتر

FH 2000P

          فن هیتر FH-2000P

    توضیحات بیشتر

SH

              فن هیتر SH-2000P

    توضیحات بیشتر

 

بخارشوی

TREXSite

             بخارشوی Trex

   توضیحات بیشتر

ساندویچ ساز و تخم مرغ پز

SM 850P

        ساندویچ ساز SM-850P

    توضیحات بیشتر

1Eggmorning

      تخم مرغ پز Egg Morning

    توضیحات بیشتر

آون توستر