» فروش طراحی

نظر بنویسید

فعالیت های شرکت پارس زرآسا در زمینه فروش طراحی و همچنین مهندسی معکوس به شرح زیر میباشد:

   
   

1- انجام طراحی و مدلسازی انواع قطعات خانگی ، خودرویی و بهداشتی

2- انجام طراحی و مدلسازی انواع قطعات پلاستیکی

3- انجام طراحی و مدلسازی انواع مجموعه های مونتاژی

4- انجام طراحی و مدلسازی انواع قطعات رابری

5- انجام طراحی و مدلسازی انواع قطعات فلزی

6- انجام طراحی محصولات جدید

7- انجام مهندسی معکوس انواع قطعات و محصولات

8- انجام طراحی فوم مربوط به بسته بندی محصولات

 

 

 

 

 

online