» جوایز و گواهینامه ها

loh1 loh2 loh3 loh4

سیاست و رویکردهای شرکت برای حضور در عرصه بین المللی ، مبتنی بر همکاری با شرکتهای خارجی و تولید تحت لیسانس آنها ( از جمله تولید تحت لیسانس شرکت Bosch & Siemens ) و تلاش برای اجرای امور منطبق با سیستم های مدیریت کیفیت بین المللی ( اخذ گواهینامه ISO 9001-2000 در سال 1383 از شرکت Alliance و گواهینامه سیستم مدیریت پروژه ISO-10006 از شرکت DNV منطبق برPMBOK در سال 1386 ) میباشد.