» ارتباط با ما

 

 

نشانی شرکت: رشت شهر صنعتی، ورودی یک، خیابان ابن سینا، شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا

تلفن: 01333882310-15

فاکس: 01333882311