» آب مرکبات گیر Lemonade

نظر بنویسید

 

 مشخصات فنی

 

- 20 وات

- ظرف مدرج جمع آوری موقت آب مرکبات با ظرفیت 1 لیتر

- قابلیت تعیین درجه لرت میوه

- قابلیت چرخش موتور محصول در دو جهت

- مجهز به سری اضافی جهت آبگیری لیمو شیرازی